Hỗ trợ trực tuyến
  • Hữu Khánh - 0963.123.900
  • Hữu Bản - 0973.073.607
Quảng cáo
Lượt truy cập


DMCA.com Protection Status
Sản phẩm so sánh

STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Giá sản phẩm Mô tả Xử lý
1 Máy bơm chìm nước thải môi trường Pentax DMT310 Liên hệ Máy bơm chìm nước thải môi trường Pentax DMT310 chuyên dùng xử lý nước thải trong môi trường, xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư, xử lý nước thải môi trường xóa